Reactie met Koen Berden (Ecorys) op de Volkskrant over TTIP (18-4-2015)

DEEL
21 april 2015

Reactie met Koen Berden (Ecorys) op de Volkskrant over TTIP (18-4-2015)

Op 18 april pakte de Volkskrant met 5 pagina’s over TTIP flink uit. Samen met Koen Berden, hoofdeconoom van Ecorys, schreef ik een korte reactie op wat de krant schreef over Jeronim Capaldo en over normen en standaards.
[Aanvulling 24/4: onderaan nu ook link naar Engelse vertaling dankzij GDAE at Tufts University]

 

Geachte heer Went,

Het spijt ons uw bijdrage aan de rubriek Opinie & Debat niet te kunnen plaatsen.

Met vriendelijke groet,

redactie Opinie&Debat

de Volkskrant

 

Reactie TTIP

 

Wat mooi al die aandacht voor TTIP: hoe meer discussie hoe beter! Wij hebben daar afgelopen tijd aan bijgedragen met o.a. rapporten van Ecorys (Berden) en een longread bij RTL Nieuws (Went, samen met Hella Hueck), alsook met deelname aan discussies in o.a. Pakhuis de Zwijger (Went) en het Volkshotel (Berden). Zaterdag deed de Volkskrant een mooie duit in het zakje met 5 pagina’s en een redactioneel over TTIP. Die lazen we met plezier, maar we willen daar graag twee kanttekeningen bij plaatsen.

Het is, allereerst, van groot belang de discussie zuiver en waardig te houden, en niet in karikaturen of diskwalificaties van standpunten te vervallen. We vinden de uitspraak waarin Jeronim Capaldo ‘hooliganisme’ verweten wordt, omdat hij gezocht zou hebben ‘naar een manier om TTIP in diskrediet te brengen’, een voorbeeld van spelen op de man en niet van de bal. We kennen Capaldo als een econoom die zijn (afwijkende) mening durft te geven en hiermee een bijdrage levert aan het internationale debat. Zo iemand behoort een platform te krijgen en uitgenodigd te worden voor discussies, zoals minister Ploumen gedaan heeft. Het is volledig valide dat zijn economische model in een debat wordt bekritiseerd, zoals ook andere modellen, maar dat ligt anders voor zijn intenties.

Daarnaast blijken normen en standaarden ook in een lang artikel een weerbarstig en lastig onderwerp. Het is namelijk niet zo dat alleen winst te behalen is uit het verlagen van normen zoals in het artikel wordt gesuggereerd. Dat kan, en de maatschappelijke en politieke discussie over de vraag of we dat willen (de beroemde chloorkip) is van groot belang en neigt sterk naar ‘nee’. Maar er is juist ook veel winst te behalen – en hier ligt voor zover we weten de nadruk op in de TTIP onderhandelingen – door bijvoorbeeld dubbele controles en eisen aan (delen van) goederen die in de VS en de EU gemaakt worden in productieketens te verminderen. Of door twee (vrijwel) identieke certificaten die aan beide zijden van de oceaan voor hetzelfde product gelden te vervangen door één gezamenlijk certificaat. Of door tot informatie uitwisseling te verplichten en overleg over verschillen in (mogelijke) regelgeving vaker te laten plaatsvinden. Of – om een laatste voorbeeld te noemen – door samen testprocedures af te spreken en controles uit te voeren om de kwaliteit van producten te garanderen (bv. voor farmaceutische producten). Niemand kan bezwaar hebben tegen dat soort harmonisaties, lijkt ons. Dus laten we vooral ook daar de nadruk op blijven leggen en de mogelijkheden van onderzoeken. Bijvoorbeeld de volgende keer dat de Volkskant weer flink uitpakt over handel tussen Europa en de VS.

Koen Berden, hoofdeconoom Ecorys
Robert Went, econoom bij de WRR

The Global Development And Environment Institute (GDAE) at Tufts University, where Jeronim Capaldo works, has translated this op-ed into English (24-04-2015)