Komt het nog goed met de EU en de euro ?

Komt het nog goed met de EU en de euro ?

De Europese Unie kraakt in zijn voegen. De crises en ontembare problemen stapelen zich op, en leidende politici en commentatoren waarschuwen dat de EU uit elkaar dreigt te vallen. Zij pleiten daarom voor nog meer centralisering en verdere overdracht van nationale bevoegdheden aan Bussel. Aan de andere kant van het spectrum verheugen tegenstanders zich over de desintegratie van de EU, en wordt de champagne koud gezet voor de dag waarop de euro uit elkaar spat. We lijken te kunnen kiezen tussen meer centralisatie met minder eigen beleidsruimte, of de desintegratie van de EU.

Alternatief

Hella Hueck (RTL) en ik schreven in onze serie over de Economie van Overmorgen samen een longraad omdat er ook een andere optie is, die ons de moeite waard lijkt. De situatie is ernstig, maar de euro en de EU kunnen weer perspectief krijgen. Dan moeten we nationale autonomie weer nieuw leven inblazen. Landen dienen meer ruimte te krijgen voor eigen keuzes en voorkeuren. We moeten bevorderen dat landen die dat willen flexibele en functionele vormen van samenwerking van groepen landen tot stand gaan brengen. En het is nodig vormen van bestuur en samenwerking te ontwikkelen die passen bij een netwerksamenleving. Je kunt Hoog tijd voor Plan B. Hoe de Europese Unie en de euro nog te redden zijn hier lezen.

IMG_4714

{ NB }

Over Europa schreef ik op dit blog eerder o.a. trEuropa en Collateral damage: Europa en de euro na de Griekse deal